Anbi-status

Het Theehuis heeft zich als ANBI-instelling aangemeld bij de belastingdienst en publiceert conform de voorwaarden deze aanmelding op haar website.

Een instelling kan alleen ANBI (een algemeen nut beogende instelling) zijn, wanneer deze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. Heeft een instelling de ANBI-status dan biedt dit fiscale voordelen voor de instelling of priv├ępersoon die een gift doet aan die instelling.

Voor het doen van een gift of een schenking kunt u altijd contact opnemen met het secretariaat van de Stichting Theehuis Begraafplaats Emmeloord.


2020 ANBI-status van het Theehuis 2020
2021 ANBI-status van het Theehuis 2021
2022 ANBI-status van het Theehuis 2022