Bestuur

Voorzitter: Fenny Geurtzen
Secretaris: Emmy Middelbeek
Penningmeester: Romke Steensma
Lid op voordracht van Humanitas: Saskia van Malsen
Coördinator vrijwilligers: Anita Mabesoone-van Engelen