De eerste intiatieven voor het theehuis dateren van november 2006. Het idee om een theehuis te realiseren op de begraafplaats van Emmeloord is van Lucy van Pijkeren. Tijdens diverse bezoeken aan de begraafplaats zag zij dat mensen een plek zochten om uit te rusten, met iemand te praten of gewoon even stil te zijn. Van de tuinman hoorde zij dat er elke dag wel 30 tot 40 mensen op de begraafplaats komen die vaak op elkaar wachten, om op een bankje te praten. Er zijn wel bankjes en een beschutte plek waar men kan schuilen als het slecht weer is; echter nergens kunnen bezoekers even rustig wat drinken en met anderen in gesprek komen. Het gebouw van Yarden, Het Westerhuis, is alleen open als er een afscheidsplechtigheid plaatsvindt.

Het idee begon te rijpen dat een theehuis op de begraafplaats een plaats zou kunnen zijn waar bezoekers terecht kunnen om gewoon een kop koffie of thee te drinken, maar ook om gevoelens van verdriet en rouw te delen. Met (vrijwillige) gastvrouwen/- heren, maar ook met elkaar. Ook voor mensen die rust zoeken kan het theehuis een aantrekkelijke omgeving zijn.

Hierop heeft Lucy van Pijkeren contact gezocht met gelijkgestemden en is op 28 april 2009 de Stichting Theehuis Begraafplaats Emmeloord opgericht die zich ten doel stelt een theehuis te realiseren op de begraafplaats in Emmeloord.

Het aanvankelijke plan om het theehuis te bouwen links van het Westerhuis ging niet door. Het zou een uitstekende locatie voor het theehuis zijn geweest. De Gemeente Noordoostpolder verleende daarvoor geen vergunning. Het bestuur wilde het theehuis toch realiseren en ging op zoek naar alternatieven. Met Yarden Vereniging kwam het bestuur, na een enkele omzwerving, tot goede en realistische uitgangspunten voor samenwerking, resulterend in een overeenkomst om een gedeelte van het Westerhuis geschikt te maken als theehuis.
In goede harmonie met Yarden Vereniging werd in 5 maanden tijd de verbouw en renovatie van het theehuis gerealiseerd.