Privacy verklaring

PRIVACYVERKLARING van website  Stichting Theehuis Begraafplaats Emmeloord

Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze website www.theehuisemmeloord.nl, hierna te noemen “de website”, en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die ons wordt verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Verwerking van de persoonsgegevens binnen onze stichting gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de wettelijke eisen zoals voorzien in de EU-regelgeving vanaf 25 mei 2018. De stichting verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en / of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die de Stichting Theehuis Emmeloord nodig heeft, kunnen zijn:

● Voorletter en achternaam
● Straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats
● Telefoonnummer
● E-mailadres

Doeleinden van de gegevensverwerking
Wie een overeenkomst heeft of gaat krijgen met de Stichting Theehuis Emmeloord willen we goed van dienst kunnen zijn. De gegevens worden gebruikt om u te kunnen bellen, post te sturen of te e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Stichting Theehuis Begraafplaats Emmeloord verkoopt uw gegevens niet aan derden. Zij zal uw gegevens uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

E-mail
Stuurt u ons een e-mail dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Klikgedrag en bezoekgegevens
Op de website worden geen algemene bezoekgegevens bijgehouden.

Gebruik van cookies
Deze site maakt geen gebruik van cookies anders dan de cookie die nodig is voor het correct functioneren van deze website.

Links naar andere websites van derden
Onze internetpagina’s kunnen links bevatten naar andere websites. Deze privacy-verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Er is van onze kant geen garantie, dat deze derden op een net zo betrouwbare en veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan.

Recht van inzage, verbetering, schrapping, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid
De bezoeker heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, en ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Bovendien heeft de bezoeker het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Klacht
De bezoeker heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging Privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.