Rouw en meer.

Rouw

Rouw is een uiterst persoonlijke manier om verdriet te verwerken en je aan te passen aan een nieuwe situatie. Er is veel geschreven en geadviseerd over rouw, maar het is vooral een individueel proces waarbij hooguit ervaringen van anderen een handreiking kunnen vormen om het proces te doorlopen.

Het Theehuis is een plek waar u bij uitstek uw rouw wordt gegund. Vrijwilligers kunnen u een luisterend oor bieden of juist met rust laten, er kunnen gesprekken ontstaan over de manieren van rouwen, maar ook over heel praktische zaken na het verlies van een dierbare. Juist omdat rouw een geheel eigen proces is en er zo veel geschreven is over rouwen, vindt u hier een aantal algemene links die u of anderen mogelijk verder kunnen helpen op de wankele weg door de toekomst.

Over afscheid en verwerking

www.rouwnop.nl

Rouw NOP wordt gevormd door een aantal vrijwilligers uit de Noordoostpolder die zich bezighouden met verschillende groepen als jongeren, weduwen en weduwnaars, ouders van een overleden kind. Deze groepen organiseren los van elkaar onder meer gespreksgroepen en ontmoetingsdagen.

www.uitvaartinformatie.nl

Onafhankelijk en breed informatieaanbod door Uitvaart Internet Diensten. De internetsite is onafhankelijk, heeft geen sponsors en is evenmin gelieerd aan een bedrijf in de uitvaart. Doel is informatie bieden rondom alle zaken bij overlijden en uitvaart in de breedste zin.

www.kindenrouw.nl

De stichting is neutraal en maakt en publiceert voorlichtingsmateriaal voor ouders en kinderen over rouw, nadat een voor het kind belangrijk persoon is overleden. De stichting richt zich tot scholen, clubs en verenigingen met als doel het kind te helpen met het rouwproces. Via films en lezingen tracht de stichting het onderwerp rouw bespreekbaar te maken.

www.eentegeneenzaamheid.nl

Met het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid wil de overheid (ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) de trend van eenzaamheid onder ouderen doorbreken.