Doelstelling

Stichting Theehuis Begraafplaats Emmeloord stelt zich ten doel alles wat rondom het sterven speelt een volwaardige plaats te geven in de samenleving.
De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het zonder winstoogmerk exploiteren van een rustplaats met koffie en thee op de begraafplaats te Emmeloord en het organiseren en ontwikkelen van activiteiten die een bijdrage leveren aan een goede verwerking van de periode rond het sterven van een mens.