Vrijwilligers

De gastheren en gastvrouwen vormen de spil waarop het Theehuis kan draaien. Zij zijn degenen die de bezoekers een warm onthaal en een luisterend oor bieden, maar ook bijdragen aan allerlei activiteiten als de jaarlijkse pompoenmarkt. Ook alle bestuurlijke activiteiten binnen het Theehuis worden verricht op basis van vrijwilligheid.

Van vrijwilligers wordt verwacht dat zij gastvrijheid bieden, kunnen luisteren, respect en betrokkenheid tonen.
Het is de bedoeling dat zij/hij eenmaal per week een dagdeel als gastvrouw/-heer optreedt. Het inroosteren wordt door de coördinator gedaan. De coördinator probeert rekening te houden met de persoonlijke wensen.
De vrijwilliger moet daarnaast bereid zijn deel te nemen aan het werkoverleg.

Elke vrijwilliger werkt op basis van een vrijwilligersovereenkomst met de Stichting en is verzekerd voor aansprakelijkheid en ongevallen.

Nieuwe vrijwilligers krijgen een korte interne opleiding en worden tijdens de inwerkperiode begeleid.


Ook vrijwilliger worden?

Vraag informatie of een kennismakingsgesprek aan via het contactformulier. Vermeld behalve naam en adres ook graag een telefoonnummer of e-mailadres waarop u bereikbaar bent. Er wordt z.s.m. contact opgenomen door Anita Mabesoone-van Engelen, coördinator vrijwilligers, of Fenny Geurtzen, voorzitter.